Tarina, kertoja ja yleisö

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tarina, kertoja ja yleisö                                            – Ammattina tarinankerronta                  Markus Luukkonen – Metropolia AMK Esittävä taide – Opinnäytetyö

Terveiset lukijalle: 

Tämä työ raapaisee aihetta ja tarkastelee sitä monesta eri suunnasta. Itselleni se herätti joukon kysymyksiä ja tulevaisuudessakin jatkan tarinankerronnan parissa työskentelyä, kokeiluja ja etsimistä. Mielelläni jatkan myös keskustelua aiheesta. Mitä se tarinankerronta oikein on?” 

 Kirjallinen opinnäytetyö luettavissa ja ladattavissa osoitteesta: http://www.theseus.fi/handle/10024/88104

TIIVISTELMÄ

Tässä opinnäytetyössä käsitellään tarinankerrontaa ja sen erilaisia soveltavia muotoja. Keskiössä on tarinankertoja ja hänen roolinsa eri konteksteissa. Työ pyrkii tutkimaan tarinankerrontaa ammattina ja tarkastelee tarinankertojan työnkuvaa ja sen eri osa-alueita.

Opinnäytetyössä jaotellaan tarinankerronta eri osa-alueiksi: nuotio-, esittävä ja soveltava tarinankerronta. Näitä osa-alueita pohditaan kirjoittajan omien kokemusten ja kirjallisten lähteiden kautta. Kirjoittajan omista kokemuksista keskeisimpänä mukana on kolme eri lailla aiheeseen liittyvää projektia. Työssä tarkastellut projektit ovat musiikkia, tarinoita ja visuaalisia elementtejä yhdistelevä Erämaateatteri, Helsingissä järjestettävä Shaibalaiba! -tarinaklubi sekä Varsinais-Suomen taidetoimikunnan toteuttama Taide kotouttaa -hanke.

Työn alussa avataan lyhyesti tarinankerronnan historiaa ja sen määritelmää, minkä jälkeen työ erittelee tarinankerronan perusosien, tarinan, kertojan ja yleisön merkitystä. Loppuosassa työstä tarkastellaan tarinankertojan eri työalueita sekä pohditaan kertojan kontaktia itseensä, tarinaansa ja yleisöönsä. Alkuosa tarkastelee aihetta enemmän lähdekirjallisuuden kautta. Loppuosa tutkimuksesta painottuu kirjoittajan omaan kokemukseen.